Logo Eiffelgres QrCode
HOME > Oplossingen> Bioarchitectuur
PRODUCT ZOEKEN

PRODUCT ZOEKEN

N

Naturel

L

Glanzend

ST

Gestructureerd

x

Bioarchitectuur, milieuvriendelijkheid, duurzaamheid en bescherming van de gezondheid

Voor een duurzame, economische, sociale wereld zal iedereen zijn steentje moeten bijdragen. Het is een langzame en moeizame weg, waarin Eiffelgres altijd heeft geloofd, door al vanaf het prille begin te experimenteren met nieuwe milieuvriendelijke materialen, met behoud van de kwaliteit en schoonheid.

De professionals van Eiffelgres streven namelijk naar een systeem dat een evenwichtige band heeft met het milieu, dat is ontworpen voor de behoeften van de mens en in staat om te voldoen aan de behoeften van de huidige inwoners van de planeet, zonder daarbij die van de toekomstige generaties te beperken door milieuverontreiniging en een onverantwoordelijk verbruik van de natuurlijke bronnen.
De ontwikkeling van de materialen van Eiffelgres heeft dus de richtlijnen van de bio-ecologische architectuur gevolgd, waarbij de eerbied voor het leven en het milieu samengaan met de bouwkunst.

ECO-DESIGN biedt opdrachtgevers de mogelijkheid om projecten te realiseren op bio-ecologische grondslag: bouwconcept en -materialen worden toegepast in relatie tot de gezondheid van mens en (leef)milieu én volgens het principe van de "derde huid". Verder wordt bij het ontwerpen ook rekening gehouden met de belevingsaspecten en invloeden tussen mens, gebouw en omgeving. Alle facetten van het bouwen en wonen worden op een duurzame wijze integraal aangepakt, waarbij zoveel mogelijk natuurlijke kringlopen in stand gehouden c.q. tot stand gebracht worden. Daarbij wordt gestreefd naar een minimaal energieverbruik. Ook bij utiliteitsbouw en verbouwingen worden door ECO-DESIGN originele, duurzame én gezonde oplossingen aangedragen en uitgewerkt. ECO-DESIGN streeft ernaar bij elk bouwproject verder te gaan dan het reguliere duurzaam bouwen.

Het is bovendien belangrijk dat de gebruikte technieken een energiebesparing tijdens de productiefase mogelijk maken.

Eiffelgres heeft mensen en bronnen ingezet in haar zoektocht naar milieuvriendelijke materialen die aan deze beginselen moesten voldoen zonder enige concessies te doen aan de kwaliteit van de prestaties en het design.
Daarom heeft de ecologische keramiek van Eiffelgres de ANAB-ICEA certificering verkregen: een kwalificatie van duurzaamheid en overeenstemming ervan met de voorschriften voor duurzaam bouwen.

Het respect voor het milieu, de duurzaamheid van de ontwikkeling en het behoud van de gezondheid zitten dus in het DNA van onze projectcultuur, waarin de mens en de natuur centraal staan.

Contacteer ons

To get in touch with Eiffelgres. and ask for information of any kind, fill in the following form and we will reply as soon as possible.
Include a correct and active e-mail address.

De velden met een * zijn verplichtAbonnement op de Newsletter - Ik wens de newsletter van Eiffelgres te ontvangen.
Error FOUT BIJ HET INVULLEN VAN DE VELDEN