Logo Eiffelgres
HOME > Bedrijf> LEED-certificering
PRODUCT ZOEKEN

PRODUCT ZOEKEN

N

Naturel

L

Glanzend

ST

Gestructureerd

x

LEED - Leadership in Energy and Environmental Design

Het is bekend dat de bouwsector een enorme impact heeft op de exploitatie van de energiebronnen en het milieu. Op landelijk niveau gebruikt de bouw, volgens de door de grootste onderzoeksbureaus verspreide gegevens, ongeveer 40% van de energie, 40% van de natuurlijke bronnen (grondstoffen en materialen) en produceert het 25% van het afval, om nog maar te zwijgen over de warmteverliezen van gebouwen veroorzaakt door slechte isolatie.
De Europese Unie heeft doelstellingen bepaald die gericht zijn op het beperken van het vervuilingsprobleem en op het drastisch beperken van het energieverbruik. De naleving van de in deze norm voorgeschreven parameters vereist een nieuw denkpatroon over architectonisch ontwerpen en urbanisatie, gebaseerd op projectorganisatie- en -beheerschema’s waarin rekening wordt gehouden met duurzaamheidsoverwegingen en –praktijken.
Tegelijkertijd levert in de Verenigde Staten de Green Building Council, een organisatie die zich bezighoudt met het promoten van de “best practices” voor de duurzaamheid in de bouw en met de verspreiding van de beginselen voor het behoud van een schoon milieu, een instrument dat de impact van gebouwen op het milieu kan meten.
Sinds 1999, het eerste jaar van publicatie van het LEED Green Building rating System for New Construction (Beoordelingssysteem groene gebouwen voor nieuwe gebouwen), is dit een belangrijke hulp voor bouwprofessionals en voor de belanghebbenden in het algemeen, vanwege de mogelijkheid om zelf te kunnen kiezen voor de mate waarin men de voordelen van duurzame ingrijpen wil doen toenemen. Het Leed-certificeringssysteem is ook in opkomst in Europa; in het bijzonder in Italië, waar het wordt bevorderd door de Green Building Council Italia, een non-profitorganisatie, gepromoot door de Società Consortile Distretto Tecnologico Trentino.

Hoe werkt LEED?

LEED® (Leadership in Energy and Environmental Design) Green Building Rating System™ is een vrijwillig certificeringprogramma dat erop is gericht de typische hoge prestaties van duurzame gebouwen te versterken en te promoten. Door de beoordeling van het gebouw wordt de ontwerper onmiddellijk geïnformeerd omtrent de gevolgen van zijn projectkeuzes op het milieu, onderverdeeld in vijf categorieën, met betrekking tot en betreffende de gezondheid van mens en milieu. De categorieën, op hun beurt weer onderverdeeld in sub-vereisten, beoordeeld op wetenschappelijke basis, zijn:

  1. duurzaamheid van de locatie
  2. efficiëntie van het watergebruik
  3. energie en atmosfeer
  4. materialen en bronnen
  5. kwaliteit van de lucht binnen

Een zesde categorie - innovatie van het ontwerpproces - omvat de problemen die niet door de andere categorieën worden behandeld, zoals bijvoorbeeld de akoestiek, de onderlinge verdeling van de gemeenschap en andere factoren, afhankelijk van het type van bouwactiviteit.

DE LEED-CERTIFICERING VOOR EIFFELGRES

Als bouwmateriaal behoort het porcellanato van Eiffelgres tot de vierde categorie en heeft het een erkenning gekregen betreffende het in de productiefase gebruikte percentage van gerecycled materiaal van 40% van het gewicht.
Dit houdt in dat het gebruik van dit materiaal voor vloer- of wandbekledingen in een gebouw dat beoordeeld wordt door de U.S. Green Building Council, beloond wordt met de toewijzing van een puntental (met betrekking tot het hergebruik van de bronnen in de categorie materialen), wat weer leidt tot een hoger resultaat bij de algemene beoordeling van het gebouw.

Overzicht van de LEED-beoordelingstabel

VEREISTEN PUNTEN
Duurzaamheid van de locatie 8-14
voorwaarde: controle van de erosie van de bodem en de sedimentatie  
keuze van de locatietd> 1
stedelijke ontwikkeling 1
verbetering van de bodemkwaliteit 1
alternatief transport 1-4
vermindering van het lawaai van de locatie 1-2
beheer regenwater 1-2
ontwerp van de open ruimten met als doel het verminderen van het aantal warmte-eilanden 1-2
beperken van de vervuiling 1
Efficiënt watergebruik 3-5
efficiënt beheer van het water in de open ruimten 1-2
innovatieve technologieën voor het hergebruik van afvalwater 1
beperking van het watergebruik 1-2
Energie en atmosfeer 7-17
voorwaarde 1: ontwerpen van energiesystemen voor de monitoring van het gebouw  
voorwaarde 2: minimum energiestandaarden  
voorwaarde 3: beperking van de CFK’s in ventilatie- en airconditioningsystemen  
optimalisatie van de energieprestaties 2-10
gebruik van herwinbare energie 1-3
de monitoring van het gebouw 1
beperking van de emissie van broeikasgas om te voldoen aan het Montreal Protocol 1
meting en monitoring van de resultaten 1
promoten van het gebruik van schone energie 1
materialen en bronnen 7-13
voorwaarde: gescheiden afvalinzameling en recyclebaar afval  
hergebruik in het gebouw 1-2
beheer van het bouwafval 1-2
hergebruik van de bronnen 1-2
recycling 1-2
gebruik van plaatselijke of regionale materialen 1-2
gebruik van gecertificeerd hout 1
gebruik van snel hernieuwbare materialen 1
Kwaliteit van de lucht binnen 8-15
voorwaarde 1: minimumstandaard van kwaliteit van de lucht binnen  
voorwaarde 2: tabaksrookcontrole  
monitoring van de CO2-emissies 1
begunstigen van de interne ventilatie van de gebouwen 1
beheerplan van het gebouw m.b.t. de garantie van de kwaliteit van de lucht binnen 1-2
gebruik van materialen met een lage emissiewaarde 1-4
controle van bronnen van chemische vervuiling binnen1controlesystemen 1
controlesystemen 1-2
warmtecomfort 1-2
natuurlijke verlichting en uitzicht 1-2

De som van het vergaarde puntental in elke categorie telt mee in een totale beoordeling van het gebouw, die kan variëren van een minimum van 26 punten tot een maximum van 69 punten. Meer specifiek worden de gebouwen onderverdeeld in:

Wie heeft LEED nodig?

Architecten, ingenieurs, ontwerpers, makelaars, aannemers, interieurontwerpers, landschapsontwerpers, overheidsinstellingen, onderwijsinstellingen kunnen het Leed-systeem gebruiken om de goede praktijk van duurzaam ontwerpen te promoten, hetgeen niet alleen een positieve impact heeft op de gezondheid van mens en planeet, maar ook bijdraagt aan het beperken van de passieve kosten die de hele maatschappij dagelijks genoodzaakt is te betalen. Vrijwillige certificering heeft talrijke voordelen, niet alleen voor de ontwerper, maar ook voor de gebruiker ervan.
Het is een manier om zichtbaar te worden als referentiepunt voor professionals die duurzaam bouwen en het biedt de kans om deel uit te maken van het internationale netwerk voor duurzame bouw. Het is ook een element dat bijdraagt tot de verbetering van de concurrentiepositie op de markt.
Met name in de Verenigde Staten komt het regelmatig voor dat projecten die zich onderscheiden door een hoog puntental via de LEED-certificering meer aandacht krijgen van de media en case studies worden voor andere bouwprojecten.
Voor EIFFELGRES is de LEED-erkenning vooral een kans om haar transparantie jegens haar klanten te benadrukken. De tevredenheid van de klant, ons belangrijkste doel, kan alleen worden verkregen door de weg te bewandelen van voortdurende research en ontwikkeling van de uitmuntende kwaliteit van elke geproduceerde tegel.

Contacteer ons

To get in touch with Eiffelgres. and ask for information of any kind, fill in the following form and we will reply as soon as possible.
Include a correct and active e-mail address.

De velden met een * zijn verplichtAbonnement op de Newsletter - Ik wens de newsletter van Eiffelgres te ontvangen.
Error FOUT BIJ HET INVULLEN VAN DE VELDEN

Logo Socio LEED

Wat is duurzaamheid?

Bij duurzame ontwikkeling wordt voldaan aan de behoeften van de huidige generaties, zonder beperking van de mogelijkheid van toekomstige generaties om hun eigen behoeften te bevredigen. (World Commission on Environment and Development, 1987, Report Our Common Future)

 

Downloaden